продукти начало | за фирмата | услуги | рег. представители | за екипа | контакти | новини
 

техническа информация, материали и стандарти

 

  шибъри

  вентили

  клапи възвратни

  клапи "Бътерфлай"

  предпазни клапани

  кондензоотделители

  пожарна арматура

  филтри

  фланци, колена, преходи

  манометри и термометри

  КИП и А арматура,   пневматика

  компенсатори

  морска арматура

  криогенна арматура

 

структура на фирмата

 

Веселин Павлов
управител


тел. 052 725 375, 750 239, 249; факс 052 725 390, 511 246;
e-mail: vpavlov@incoves.com

търговски отдел

инж. Любен Хрисчев
мениджър

тел. 052 725 372, 370, 371; факс 052 511 246;
мобилен 0887 699 249
e-mail: office@incoves.com , lhrischev@incoves.com

Мария Иванова
мениджър корпоративни клиенти

тел. 052 725 370, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0888 778 379
e-mail: office@incoves.com , mivanova@incoves.com

Никола Николов
продуктов консултант

тел. 052 725 371, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0889 203 800
e-mail: nnikolov@incoves.com

инж. Виктор Никифоров
продуктов консултант

тел. 052 725 373, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0882 990 225
e-mail: vnikiforov@incoves.com

външнотърговски отдел

Георги Георгиев
мениджър

тел. 052 725 365, 750 239, 249; факс 052 725 380;
мобилен 0888 741 491
e-mail: ggeorgiev@incoves.com

лаборатория предпазна и регулираща арматура

Цветан Костов
мениджър

тел. 052 725 361, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0886 400 993
e-mail: ckostov@incoves.com

Александър Петров
механик  

тел. 052 725 361, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0886 131 639

финансов отдел

Стоян Пойчев
гл. счетоводител

тел. 052 725 363, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0888 628 642
e-mail: spoichev@incoves.com

Ирина Кирова
счетоводител

тел. 052 725 362, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0885 771 404
e-mail: ikirova@incoves.com

техническа поддръжка

инж. Катя Николова
гл. енергетик

тел. 052 725 360, 750 239, 249; факс 052 725 390, 511 246;
мобилен 0889 988 012
e-mail: knikolova@incoves.com

Недко Стоев
ел. техник

тел. 052 725 360, 750 239, 249; факс 052 725 390, 511 246;
мобилен 0886 070 710

складово стопанство

Калин Костадинов
началник склад

тел. 052 725 367, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0885 225 720
e-mail:
kkostadinov@incoves.com

Георги Александров

началник склад

тел. 052 725 368, 750 239, 249; факс 052 511 246;
мобилен 0886 908 488
e-mail:
galeksandrov@incoves.com

 
     web design by VIM ©                                                                                       © 2004 ИНКОВЕС ЕООД. Всички права запазени.