ИНКОВЕС ЕООД
Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перун" №1
тел.: 052/725 370, 371, 372, 373
факс: 052/511 246
моб.: 0886 400 992
e-mail: office@incoves.com www.incoves.com

Общи търговски условия

1. Предисловие Настоящите стандартни условия се прилагат за продажби и доставките на продукти от фирма ИНКОВЕС ЕООД към нейните клиенти. В тези стандартни условия, фирма ИНКОВЕС ЕООД ще се нарича "Доставчик" и клиентът ще се нарича "Купувач". В допълнение към тези стандартни условия, между страните се прилагат общите условия за доставка на механични, електрически и електронни продукти, съгласно Orgalime S 2012. Общите условия могат да не се прилагат, единствено с писменото съгласие на двете страни при условия, които се различават от тези условия. 2. Цени Всички цени са валидни за поръчка в рамките на 30 дни. Всички цени са в лева или евро. 3. Маркировка Включени са индивидуални маркировки на продуктите изработени по стандарт от производителите на съответното изделие. 4. Сертификати Сертификат за качеството на вложените материали и изпитване EN 10204-3.1 може да бъде предоставен за съответните продукти. Последдния трябва да бъде заявен при поръчката на изделието. * Забележка към вентилите, използвани в морската индустрия Индивидуални / класови сертификати за инспекция не са включени, освен ако не е уговорено друго. Цената за класов сертификат (пред трети лица) се заплаща допълнително според цената изисквана от класификационната организация общество. При изискване на класов сертификат се предоставят следните данни: 1. Област на използване, система и флуид 2. Клас тръбопроводи - максимално работно налягане и температура 3. IMO номер, строителен номер или име на кораба 5. Документация Стандартната документация се състои от сертификат за качество EN 10204 3.1 и сборен чертеж на изделието. 6. Доставки и прехвърляне на риск В допълнение към параграф 10 от Orgalime S 2012 се прилага следното. Доставките са на територията на Република България, с условия на доставка FCA ИНКОВЕС ЕООД складове - Варна, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора в зависимост от точката на доставка, в съответствие с INCOTERMS 2010. Допускат се частични доставки. 7. Време за доставка Времето за доставка е съгласно условията на доставка описани в потвърждението на поръчката. 8. Плащане Ако не едоговорено друго, плащането се извършва по банков път или в брой. 9. Отговорност при дефектиране на изделието Според измененията в параграф 27 на Orgalime S 2012 се прилага следното. Отговорността на Доставчика е ограничена до дефекти, които се появяват 12 месеца след доставката на Купувача. 10. Връщане на стоки Доставчикът е длъжен в срок от един (1) месец след доставката да приеме връщане на продукта, при условие че той е стандартна стока от склад и част от стандартния продуктов каталог на доставчика към момента на връщането. Освен това, продуктът трябва да бъде в състоянието, в което е предаден при покупката и с ненарушена опаковка. Доставчикът има право да начисли такса за връщане в размер на най-малко 35% от сумата на фактурата по време на доставката. В допълнение към таксата за връщане и всички разходи по доставката, ще бъдат начислени и евентуални разходи за класификация, последните се поемат от купувача. Ако Купувачът желае да използва правото да върне продукт, Купувачът трябва да уведоми Доставчика за това, да се съгласи, че продуктът отговаря на условията за връщане и да получи справка и маркировка, които да се използват във връзка с връщането на продукта. 11. Промени в стандартните условия Тези Стандартни условия са достъпни на www.incoves.com. Информация за изменения на условията ще бъде публикувана на същия уебсайт. 12. Спорове и приложимо право С изменение на параграф 46 от Orgalime S 2012 се прилага следното. Всички спорове или искове, произтичащи от или във връзка с този договор, или нарушението му, ще бъдат окончателно уредени с арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на Арбитражния институт на Българската търговска камара. Регулиращият закон е законодателството на страната. В сила от 2019-04-01