ИНКОВЕС ЕООД
Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перун" №1
тел.: 052/725 370, 371, 372, 373
факс: 052/511 246
моб.: 0886 400 992
e-mail: office@incoves.com www.incoves.com

ИНКОВЕС ЕООД - създадена 1990 г. Специализация - търговия с промишлена арматура, манометри, термометри, фитинги и пневматични елементи, предназначени за водо, топло и газоснабдителни инсталации, химическа, енергийна, целулозно хартиена и хранително-вкусова промишлености, фармацефтика, корабостроене и кораборемонт, други промишлени отрасли. Нашият екип - 25 висококвалифицирани специалисти: мениджъри, икономисти, инженери и техници. Пазарни позиции - дължим ги на разширяващия се асортимент от постоянно налични в складовите ни бази стоки, вече над 3000 артикула, които са изделия основно на реномирани производители от България, континентална Европа, Великобритания, САЩ, Турция и Далечния изток. Нашите клиенти - над 900 фирми от различни промишлени отрасли. Допълнителни дейности: - Настройка, ремонт, монтаж и поддръжка на ограничителни устройства за съоръжения под налягане и предпазни клапани, за които сме оторизирани от държавната агенция по метрологичен и технически надзор с удостоверение - B172 - Настройка, ремонт, монтаж и поддръжка на регулираща арматура; - Ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност, съгласно удостоверение на държавната агенция за метрологичен и технически надзор - B222 - Стругова обработка на детайли от черни и цветни метали с концентрична или ексцентрична форма с диаметри до 1200 mm. Максимална височина на обработваните детайли над надлъжните направляващи на машината – 650 mm . Максимално тегло на обработваните детали 5000 кг От декември 2010 год. фирмата внедри и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001: 2015 Разполагаме с нова търговско складова база, разположена на 6500 кв.м. открити и закрити складови площи, товаро-разтоварна и транспортна техника, отлично оборудвани с всички съвременни комуникации офиси. Още... С пожелание за успешно сътрудничество и добри партньорски връзки. Веселин Павлов