промишлена, спирателна и регулираща арматура
фитинги И Фланци
Продукти За фирмата

ИНКОВЕС ЕООД - създадена 1990 г.

Специализация - търговия с промишлена арматура, манометри, термометри, фитинги и пневматични елементи, предназначени за водо, топло и газоснабдителни инсталации, химическа, енергийна, целулозно хартиена и хранително-вкусова промишлености, фармацефтика, корабостроене и кораборемонт, други промишлени отрасли.

Нашият екип - 25 висококвалифицирани специалисти: мениджъри, икономисти, инженери и техници.

Пазарни позиции - дължим ги на разширяващия се асортимент от постоянно налични в складовите ни бази стоки, вече над 3000 артикула, които са изделия основно на реномирани производители от България, континентална Европа, Великобритания, САЩ, Турция и Далечния изток.

Нашите клиенти - над 900 фирми от различни промишлени отрасли.

Допълнителни дейности:

  • Настройка, ремонт, монтаж и поддръжка на ограничителни устройства за съоръжения под налягане и предпазни клапани, за които сме оторизирани от държавната агенция по метрологичен и технически надзор с удостоверение - B172
  • Настройка, ремонт, монтаж и поддръжка на регулираща арматура;
  • Ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност, съгласно удостоверение на държавната агенция за метрологичен и технически надзор - B222
  • Стругова обработка на детайли от черни и цветни метали с концентрична или ексцентрична форма с диаметри до 1200 mm. Максимална височина на обработваните детайли над надлъжните направляващи на машината – 650 mm . Максимално тегло на обработваните детали 5000 кг

От декември 2010 год. фирмата внедри и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001: 2015

Разполагаме с нова търговско складова база, разположена на
6500 кв.м. открити и закрити складови площи, товаро-разтоварна и транспортна техника, отлично оборудвани с всички
съвременни комуникации офиси. Още...

С пожелание за успешно сътрудничество и добри партньорски връзки.

Веселин Павлов

Нашият екип

Веселин Павлов
управител
тел. : 052 725 375
факс : 052 725 390

Tърговски отдел

Мария Иванова
мениджър корпоративни клиенти
тел. : 052 725 370
факс : 052 511 246
мобилен : 0888 778 379
инж. Митко Апостолов
експерт търговия
тел. : 052 725 373
факс : 052 511 246
мобилен : 0882 990 237
инж. Йордан Николаев
експерт търговия
тел. : 052 725 371
факс : 052 511 246
мобилен : 0897913246

Регионални търговски офиси в страната

инж. Ели Димитрова
Представител за Пловдив, Стара Загора и региона
тел. : 032 940 039
факс : 032 940 039
мобилен : 0886 006 121
Румен Димов
Бургас - офис, магазин
тел. : 056 844 997
факс : 056 844 997
мобилен : 0885055511

Външнотърговски отдел

Никола Николов
продуктов консултант
тел. : 052 725 371
факс : 052 511 246
мобилен : 0883 488 311

Лаборатория предпазна и регулираща арматура

Цветан Костов
мениджър
тел. : 052 725 361
факс : 052 511 246
мобилен : 0886 400 993
Александър Петров
механик
тел. : 052 725 361
факс : 052 511 246
мобилен : 0886 131 639

Финансов отдел

Стоян Пойчев
главен счетоводител
тел. : 052 725 363
факс : 052 511 246
мобилен : 0888 628 642
Ирина Кирова
счетоводител
тел. : 052 725 362
факс : 052 511 246
мобилен : 0885 771 404

Техническа поддръжка

инж. Катя Николова
гл. енергетик
тел. : 052 725 360
факс : 052 725 390
мобилен : 0889 988 012
Недко Стоев
ел. техник - ръководител ремонтна работилница
тел. : 052 725 360
факс : 052 725 390
мобилен : 0886 070 710

Складово стопанство

инж. Любен Хрисчев
началник склад
тел. : 052 725 367
факс : 052 725 390 , 511 , 246
мобилен : 0887 699 249