ИНКОВЕС ЕООД
Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перун" №1
тел.: 052/725 370, 371, 372, 373
факс: 052/511 246
моб.: 0886 400 992
e-mail: office@incoves.com www.incoves.com
Структура на фирмата

Веселин Павлов
управител тел. 052 725 375 факс 052 725 390, 511 246; e-mail: vpavlov@incoves.com
търговски отдел
инж. Любен Хрисчев
мениджър тел. 052 725 372, 370, 371; факс 052 511 246; мобилен 0887 699 249 e-mail: office@incoves.com, lhrischev@incoves.com
Мария Иванова
мениджър корпоративни клиенти тел. 052 725 370, факс 052 511 246; мобилен 0888 778 379 e-mail: office@incoves.com , mivanova@incoves.com
Никола Николов
продуктов консултант тел. 052 725 371, факс 052 511 246; мобилен 0889 203 800 e-mail: nnikolov@incoves.com
инж. Виктор Никифоров
продуктов консултант тел. 052 725 373, факс 052 511 246; мобилен 0882 990 225 e-mail: vnikiforov@incoves.com
регионални търговски офиси в страната
инж. Ели Димитрова
Представител за Пловдив, Стара Загора и региона тел. 032 940 039, факс 032 940 039; мобилен 0886 006 121 e-mail: plovdiv@incoves.com
Румен Димов
Бургас - офис, магазин тел. 056 844 997, факс 056 844 997; мобилен 0885055511 e-mail: incoves.burgas@abv.bg
Димитър Александров
Велико Търново - офис, магазин тел. 062 651 207, факс 062 651 207; мобилен 0889524157 e-mail: daleksandrov@incoves.com
външнотърговски отдел
Георги Георгиев
мениджър тел. 052 725 365, факс 052 725 380; мобилен 0888 741 491 e-mail: ggeorgiev@incoves.com
лаборатория предпазна и регулираща арматура
Цветан Костов
мениджър тел. 052 725 361, факс 052 511 246; мобилен 0886 400 993 e-mail: ckostov@incoves.com
Александър Петров
механик тел. 052 725 361, факс 052 511 246; мобилен 0886 131 639
финансов отдел
Стоян Пойчев
главен счетоводител тел. 052 725 363, факс 052 511 246; мобилен 0888 628 642 e-mail: spoichev@incoves.com
Ирина Кирова
счетоводител тел. 052 725 362, факс 052 511 246; мобилен 0885 771 404 e-mail: ikirova@incoves.com
техническа поддръжка
инж. Катя Николова
гл. енергетик тел. 052 725 360, факс 052 725 390, 511 246; мобилен 0889 988 012 e-mail: knikolova@incoves.com
Недко Стоев
ел. техник - ръководител ремонтна работилница тел. 052 725 360, факс 052 725 390, 511 246; мобилен 0886 070 710
складово стопанство
Максим Романов
началник склад тел. 052 725 367, факс 052 725 390, 511 246; мобилен 0884 440 813 e-mail: mromanov@incoves.com