промишлена, спирателна и регулираща арматура
фитинги И Фланци
Клапани предпазни Бронз CC491K

КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН БРОНЗОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН РЕЗБОВИ HEROSE 06195

КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН БРОНЗОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН РЕЗБОВИ HEROSE 06195

Материал:

бронз CC491K

Размери:

DN 12 - 2

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Предпазно преливен клапан, ъглов, бронзов с меко уплътняване,затворен капак, с входящ и изходящ отвор на резба. Присъединяване резба тип G (BSPP) съгласно ISO 228/1. Осигурява защита срещу прекомерно покачване на налягането в тръбопровода, системите и съдове под налягане, които не са поднадзорни обекти.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Автоматичен предпазен клапан, отварящ се пропорционално при покачване на налягането. Константното усилие между силата на налягането и реакцията на затварящата пружина осигурява минимален поток, съответно разход на флуид при сработване на клапана.

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

Течности, газове.

ОПЦИИ

Възможни опции - само при запитване:
• неръждаема пружина – 1.4571
• никелово покритие на външните части

Запитване Изтегли PDF

Материали

No. ДЕТАЙЛИ МАТЕРИАЛИ
1 Тяло DIN - CC491K / ASTM - B 62 UNS C83600
2 Гайка CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500
3 Диск CW507L / ASTM - B 36 UNS C26800
4 Седло гума NBR или FPM
5 Клапан CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500
6 Шпиндел CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500
7 Капак CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500
8 Пружина 1.1200 / ASTM - A 227
9 Капачка CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500

Характеристики

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Присъед. на капака резбово
Изпълнение ъглово
Присъединяване резба
Управление автоматично
Работна температура с материал на седлото NBR -10°C / +14°F (263K) до +110°C / +230°F (383K)
Работна температура с материал на седлото FPM -10°C / +14°F (263K) до +165°C / +329°F (438K)

Размери

DN Отвор Размерен код Диапазон Изход Височина Дължина Дължина Размер на ключа Тегло
GW d₀ .X. Bar GA H L₁ L₂ S₁ kg
1/2" 12 0400 0.5-25 1/2" 90 25 20 27 0.21
3/4" 15 0600 0.2-20 3/4" 110 30 25 32 0.36
1" 18 1000 0.5-16 1" 130 36 30 41 0.65
1 1/4" 20 1200 0.5-16 1 1/4" 150 40 35 50 0.95
1 1/2" 24 1400 0.2-16 1 1/2" 170 48 40 58 1.5
2" 28 2000 0.2-16 2" 195 56 48 70 2.25

Capacity

ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ
P настр. GW: 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
bar (g) d₀ (mm): 12.0 15.0 18.0 20.0 24.0 28.0 12.0 15.0 18.0 20.0 24.0 28.0
A₀ (mm²): 113.1 176.7 254.5 314.2 452.4 615.8 113.1 176.7 254.5 314.2 452.4 615.8
Флуид: въздух в m³/h при 0 °C и 1013.25 mbar вода в kg/h при 20 °C
0.2 - 40 - - 123 159 - 1330 - - 5298 6525
0.5 47 63 117 158 208 277 1025 1881 3111 4832 7493 9227
1.0 68 89 172 230 306 407 1389 2547 4212 6542 10146 12494
2.0 113 139 284 386 505 660 1964 3603 5957 9252 14348 17670
3.0 156 192 389 527 692 906 2405 4412 7296 11332 17573 21641
4.0 196 241 488 661 869 1137 2778 5095 8424 13085 20292 24989
5.0 236 291 589 797 1048 1371 3105 5697 9419 14629 22687 27938
6.0 276 340 689 932 1225 1603 3402 6240 10318 16025 24852 30605
7.0 316 389 788 1067 1402 1835 3675 6740 11145 17310 26843 33057
8.0 357 440 891 1205 1584 2073 3928 7206 11914 18505 28697 35340
9.0 398 489 990 1340 1761 2305 4167 7643 12637 19627 30438 37483
10.0 439 540 1093 1479 1943 2543 4392 8056 13320 20689 32084 39511
12.0 519 638 1293 1750 2298 3008 4811 8825 14592 22664 35146 43282
14.0 599 737 1493 2020 2654 3474 5197 9533 15761 24480 37962 46750
16.0 680 836 1693 2291 3010 3940 5556 10191 16849 26170 40584 49978
18.0 760 935 - - - - 5893 10809 17871 - - -
20.0 849 1044 - - - - 6211 11394 18838 - - -
22.0 930 - - - - - 6515 - 19757 - - -
25.0 1052 - - - - - 6945 - 21062 - - -
Посочената пропускателна способност е отчетена при напълно отворен клапан.